בטיחות וגהות

ממוני הבטיחות שלנו מספקים מידע, הנחיות, הכשרה ופיקוח כדי לוודא שכל העובדים מסוגלים לבצע את עבודתם בבטיחות ובמיומנות.

מדיניות הבטיחות והגהות זמינה בקלות בכל אתר עבודה ותכולת המדיניות מיושמת בעקביות וביעילות בכל תחומי הפעילות העסקית ובכל אתרי העבודה.

כדי לעמוד ביעדי לקוחותינו השאפתניים, קשרי ים בע"מ מספקת גם יועצי בטיחות וגהות מאושרים ע"י משרד העבודה .

עובדינו עומדים בכל כללי ותקנות הבטיחות:
 • פגישות יומיות בנושאי הליכי עבודה בטיחותיים ותקני בטיחות של החברה
 • בחינת כל הציוד לפני השימוש ואחריו
 • וידוא כי כל הציוד מתוקנן ונבדק בזמן
 • השתתפות בכל מפגשי הבטיחות של החברה
 • תכניות הכשרה סדירות בחברה
 • הבנת נחיצות ואחריות הבטיחות בעבודה
עובדינו מוכשרים היטב להתמודדות בכל מצב חירום, וכל בסיס מצויד במלוא הפריטים הבאים:
 • • תכניות חירום נשמרות ומוצגות לעין כל ב"אזורי מפתח" בכל בסיס
 • • רכב חירום והצלה זמינים בכל עת
 • • מספרי טלפון לשעת חירום מוצגים ותקפים
 • • תכניות מילוט מפותחות בהשגחת מנהל בטיחות
 • • תחנות שטיפת פנים מוצבות ברחבי כל בסיס
 • • גיליונות בטיחות חומרים (MSDS) זמינים עבור כל החומרים המסוכנים
 • • חומרי עזרה ראשונה זמינים בכל האתרים
 • • מטפי כיבוי אש זמינים ברחבי כל בסיס
 • • כל העובדים בכל האתרים מוגנים בציוד מגן אישי בכל אתר בכל עת

בטיחות וגהות עובדינו נמצאת בראש מעייני חברתו. אנו מחויבים לוודא סביבת עבודה בטוחה לכל הבאים במגע עם עסקנו

כל הזכויות שמורות. קשרי-ים בע"מ 2015