פרוייקטים בתחום הגז והנפט


15 שנות שירות לחברות אנרגיה

למן ייסוד החברה בשנת 1999, קשרי ים בע"מ מציעה מגוון שירותים נרחב לחיפוש נפט וגז ולחברות הפקה הפועלות באזור הכלכלי של ישראל בארץ ובחו"ל.

ניסיוננו המקצועי בתעשיית האנרגיה כולל אספקת שירותים ליותר מ-55 קידוחי בארות להשלמת מאגרי גז ולהפקה מהם. אנו מסייעים לחברות ולקבלני משנה שונים בפעילויות רבות ומספקים את שירותינו משלבי החיפוש הראשונים עד לשלבי ההפקה הסופיים. קשרי ים בע"מ נטלה חלק בכמה פעילויות משולבות בה בעת, סיפקה מנהלי פרויקטים וסיוע תפעולי בהצלחה וביעילות כלכלית.

1999 – 2012: אספקת שירותים במהלך גילוי ופיתוח מאגר ים תטיס

פרויקט ים תטיס גילוי ופיתוח שדות גז טבעיים במי החופים של ישראל מערבית לחוף אשקלון.

שדה הגז הראשון שהתגלה במי החופים של ישראל. בפרויקט ים תטיס היו שלושה מאגרים. מאגר הגז הראשון, נועה, התגלה ב-1999, ואחריו מאגרי מארי B בשנת 2000. שלושה שותפים גדולים היו מעורבים בחיפושים: נובל אנרג'י, דלק קידוחים ואבנר . מאגרים אלה היו מקורות הגז העיקריים של חברת החשמל הישראלית ושל בתי הזיקוק בישראל בעשור הראשון למאה ה-21. לצד מאגר הגז נועה הם גילו מאגר נוסף שכינויו נוגה צפון. הגז שהתגלה הועבר מאוחר יותר מנועה צפון לבתי הזיקוק בתחילת יוני 2012.

2008-2013: אספקת שירותים במהלך גילוי ופיתוח מאגרי תמר

פרויקט תמר היה כרוך בחיפוש ובהפקת גז טבעי במי החופים של ישראל, 90 ק"מ מערבית לחיפה. מאגרי גז עצומים התגלו ויצרו הזדמנות אמתית לשינוי משק האנרגיה בישראל. חברת קשרי ים בע"מ נבחרה על ידי חברה הקודחת נובל אנרג'י ושותפיה הישראליים להוביל ולספק שירותי תפעול ולוגיסטיקה. פרויקט תשתית זה הוכרז כגדול בישראל.

חברת קשרי ים היתה מעורבת בפרויקטים מאתגרים רבים. קרוב לוודאי, הפרויקטים המאתגרים ביותר היו פרויקטים תת-ימיים קשורים, כגון התקנת הצנרת והמגשרים של תמר-1, לצד התקנת עצי הפקה, הידועים כ-XTree או בלשון הקודחים Christmas Tree

בהתאם לאידיאל "שום מכונה אינה יכולה להחליף שיפוט אנושי," חברת קשרי ים סיפקה מגוון סיוע ואספקה תפעוליים של מומחים מיומנים ביותר:

  • ראשי צוותים
  • סוורים
  • אסדות חוף וים
  • אחראי טעינה ופריקה, וכולם יחדיו, ביצעו בהצלחה את הפרויקטים הגדולים בתחום


כל הזכויות שמורות. קשרי-ים בע"מ 2015