קורסים והכשרות

 • SMS Basic Rigging Train the Trainer Certificate
  Train the Trainer basing on API RP 2d, sixth edition for Basic Rigging course
 • CFO Opito Approved BOSIET Certificate
  Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training, OPITO Approved
 • IMO Response to Marine Oil Spills
  IMO OPRC Level 1 Certificate, First Responders
 • NSL Banksman Slinger level 1
 • NSL Banksman Slinger level 2
 • NSL Banksman Slinger Train The Tainer
 • SAFE @ NOBLE Certificate
  Basic Offshore Training
 • Marco Sertified for Carriage of Dangerous Goods by Sea in
 • Packaged Form (IMDG)
  In requirements of the IMDG Code and Israeli Administration of Shipping & Ports
 • Offshore Oil Containment Boom Deployment and Awareness Certificate
  SEACOR Environmental services International. Representing Noble Energy Mediterranean
 • אישור טיפול בחומרים מסוכנים באניות
  משרד התחבורה
 • JBF Dynamic Inclined Plane (DIP)
  Operation & Maintenance Certificate
 • DV Howells Oil Spill Operations Certificate
  Oil Spill Operations First Responder Certificate
 • אישור טיפול בטובין מסוכנים
  מכללת כרמל בטיחות
 • Dangerous Goods Supervisor Certificate
  Certified by Israeli Carmel Safety Company
 • ISO 9001 : 2008 Certificate
  IQC ISO 9001: 2008 Standard Certified
 • אישור נאמני בטיחות
  המוסד הישראלי לבטיחות ולגהות

 • Personal Survival Techniques & Basic Fire Fighting
  Certified by Marine Education and Training Authority approved by IMOT Shipping & Ports Adm.
 • Dangerous Goods Supervisor Certificate
  Certified by DIM Advise Company Development
 • עבודה בגובה, פנימי
  ממונה בטיחות חברה
 • ממונה בטיחות אש
  המרכז הישראלי להכשרה בהתמודדות עם מצבי חירום
 • מפקח פריקה וטעינה
  משרד התחבורה
 • קורס עזרה ראשונה בסיסי
  חברת בטיחות שר
 • מפעיל עגורן
  באישור משרד התחבורה
 • הדרכה בעבודה בגובה
  מוסמך להכשרת עובדים לעבודה על סולמות, פיגומים בית הספר הישראלי להנדסת גובה
 • SMS Basic Rigging Certificate
  Basic Rigging API RP 2D may 2007 6th ED
 • מפקח כיבוי אש
  המרכז הישראלי להכשרה בהתמודדות במצבי חירום
 • G.S. Seals Company Security Officer Certificate
  Company Security Officer Course certified in accordance with DNV Sea Skill Standard
 • בטיחות בעבודה
  המוסד הישראלי לבטיחות וגהות
 • מפקח מכולות
  המרכז הטכנולוגי הישראלי
 • אריזת ואבטחת מטענים
  רשות הנמלים
 • הובלת מטענים מסוכנים
  על פי דרישת IMDG Code


כל הזכויות שמורות. קשרי-ים בע"מ 2015